¿Quenes somos?


FogarCan – Amigos da Canceira de Poio somos una asociación sen ánimo de lucro, que temos có Concello de Poio un convenio de colaboración para a xestión da Canceira Municipal da seguinte forma:

- O Concello encárgase da recollida dos Cans abandonados ou perdidos no Concello de Poio e do mantenimiento da Canceira.

- E a Asociación FogarCan encárgase do coidado dos cans recollidos, así como da súa difusión e xestión de adopcións, buscamos o benestar do animal e que a Canceira sea un lugar de paso o máis breve para o cán. Tamén nos facemos cargo dos casos que por motivos especiáis (enfermedades, minusvalías, accidentes…) necesitan un coidado especial que non se lle pode dar na canceira e necesitan unha acollida.

E finalmente todos xuntos, tanto o Concello como a Asociación en contacto coa Policia Local, buscamos erradicar o maltrato animal,  unha concienciaón da poboación na necesidade de adopcións facendo campañas, informar dos perxuizos e consecuencias do abandono de animáis e dos perxuizos da compra de animáis a particulares e xente non autorizada.

O MALTRATO DE ANIMAIS, o maltrato físico es unha infracción moi grave é está sancionada pola ley, ademáis tamén está prohibido e altamente sancionado que o animal permanezca atado durante varias horas.
Difundir a IMPORTANCIA DAS ADOPCIÓNES, está perseguido e sancionado que cualquier particular venda cachorros de cans. Cando compras un can a un particular estás favorecendo que a nai estéa parindo constantemente, as persoas non nos damos conta do estrés que subre as nais porque son coñecedoras que lle van a quitar ós seus cadeliños, este estrés pásaselo ós seus cachorros que poden ter problemas de conducta, ademáis a consecuencia disto se encontra na.

O abandono de animáis é unha infracción moi grave e está sancionado con multas, ademáis de ser causa de accidentes de tráfico, suciedade na vía pública (buscan alimento nos contenedores), e se o animal no está esterilizado, se reproduce, xenerando manadas con riesgo de agresividade, isto produce un elevado coste para o concello e como consecuencia para os seus veciños. De todo o dito ademáis do sufrimento do animal é responsable a persoa que abandoa e quen e coñecedor do abandono e non denuncia, a denuncia pode facela poñéndose en contacto coa asociación, co Concello o coa Policía Local.

En definitiva o que se busca e que predomine o Benestar Animal coa colaboración cidadán.