¿Quenes somos?

FOGARCAN - AMIGOS DA CANCEIRA DE POIO somos una asociación sen ánimo de lucro que nace coa finalidade de buscar o benestar animal no noso municipio. Temos có Concello de Poio un convenio de colaboración para a xestión da Canceira Municipal.

O Concello encárgase da recollida dos Cans abandonados ou perdidos no Concello de Poio e do mantenemiento das necesidades básicas da Canceira.

A Asociación FogarCan, encárgase do coidado dos animáis recollidos e traballa para que a Canceira sexa un lugar de paso o máis breve posible. Neste período, esforzámonos en que se sintan coidados, queridos e nun entorno seguro o que adoita traducirse en cans máis equilibrados, sociables e menos estresados.

Ocupámonos da súa difusión e a xestión das adopcións, mediante asesoramiento personalizado e entrevistas previas para asegurarnos de que o seu futuro sea digno e feliz, tanto para eles coma para os seus adoptantes.

Facémonos cargo dos casos especiais que polas circunstancias nas que se encontran, (enfermedades, minusvalías, accidentes…) precisan unha atención particular que non se lle pode dar na canceira, buscando fogares de acollida para eles e axuda económica para cubrir os gastos derivados de operaciones, tratamentos, alimentación especial... así como para os gastos extraordinarios dos cans e a mellora das instalacións da canceira.

Promovemos a importancia da adopción en detrimento da merca de cans, e buscamos loitar contra o abandono e o maltrato animal realizando campañas de concienciación social nas nosas redes sociais, mercadillos, eventos, etc.

E finalmente todos xuntos, tanto o Concello como a Asociación en contacto coa Policia Local, buscamos enfatizar na IMPORTANCIA DA ADOPCIÓN, loitar contra o abandono e o maltrato animal e en definitiva buscar que predomine o Benestar Animal coa colaboración cidadán.